תקנון ומדיניות ביטולים

1. פעולות באתר

פעולה באתר הנה כל פעולה של רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. 
כל המבצע פעולה באתר מצהיר ומאשר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר

רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר בגירים/ות בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי בינלאומי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, כתובת מלאה, מס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
ל”שבט נשי” הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל “שבט נשי” לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.
האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא יועברו נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

4. מחירים

“לשבט נשי”  קיימת הזכות לשנות את השירותים ומחיריהם בכל עת לפי שיקול דעת ההנהלה.

5. אופן השתתפות במכירה רגילה באתר

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני תוכלו להסיר את פרטיכם מרשימת הדיוור.

6. חיובים ותשלומים

עבור השירותים שבחרו, ייחויבו הלקוח/ה באמצעות כרטיס האשראי שמסרו, ומספר התשלומים שבחרו.

7. חברות במעגל נשים אונליין

חברה במעגל היא לקוחה שנרשמה במערכת, בחרה מנוי (חד פעמי, חצי שנתי או שנתי) במעגל רלוונטי, ביצעה תשלום וקיבלה אישור תשלום. פרטי המעגל (התחברות, מה להכין , תוכנית וכו’..)  יישלחו כמה ימים לפני פתיחת פעילות המעגל למייל שהוכנס על ידי הלקוחה במערכת.

יש לוודא שהפרטים נכונים.

במידה ולא התקבל אישור לאחר ביצוע תשלום יש ליצור קשר ישירות עם שירות לקוחות (ראי סעיף 10).

8. פתיחת פעילות / אי פתיחה של מעגל נשים אונליין

לקראת פתיחת מחזורי הפעילות של המעגלים, באם לא נרשמו למעגל מספר מינימום של משתתפות, פתיחת המעגל תידחה.

לחברה שנרשמה כבר למעגל, אך פתיחתו נדחתה, קיימות האפשרויות הבאות:

א. ביטול החברות במעגל לאלתר וקבלת החזר כספי מלא.

ב. שמירת החברות והמקום במעגל והמתנה עד שיחל פעילותו (שמירה על המקום במחיר ששולם ללא תוספת במקרה של עליית מחירים).

ג. הצטרפות למעגל אחר (עליו חלים אותם הכללים להלן).

את הבחירה של אחת מהאפשרויות הנ”ל ניתן לקיים לאחר שהתקבלה הודעה רישמית מ “שבט נשי” לגבי אי פתיחת פעילות מעגל.

9. ביטולים

9.1 ביטול השתתפות במעגלי נשים-חברות

במידה שלקוחה מעוניינת לבטל את הזמנתה לפני שכרטיס האשראי שלה חויב, תוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול במייל בלבד. במקרה של ביטול רישום כ- 10 ימי עסקים לפני פתיחת מעגל אונליין – תזוכה הלקוחה בתשלום מלא ויוחזר ללקוחה כספה באמצעות חברת האשראי. ביטול רישום עד 5 ימי עסקים לפני פתיחת מעגל אונליין –  תזוכה הלקוחה בחצי מסכום התשלום. ביטול העסקה ב 24 האחרונות טרם פתיחת מעגל אונליין – לא יהיה החזר כספי.

9.2 החזר לאחר השתתפות במעגל אונליין

במידה שלקוחה מעוניינת לבטל השתתפותה לאחר פתיחת מעגל נשים-חברות אונליין, תוכל לעשות זאת בכתב למייל liat@projecrpresent.com ולאחר שיחה עם מנחת המעגל. החזר יילקח בחשבון, רק בתום השתתפותה של הלקוחה ב 4 מפגשים רציפים, ויינתן על יתרת המפגשים בלבד ובמקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעת ההנהלה. זאת שכן מספר המקומות בקבוצה מוגבל, והמקום של המשתתפת העוזבת אינו יכול להתמלא על ידי משתתפת אחרת במקומה, באמצע תהליך קבוצתי.

9.3 לא יינתן החזר על מפגשים חד-פעמיים (“ירח מלא”) וכן לא על כרטיסיית מפגשים חד-פעמיים.

9.4 ביטול מנוי “כיתה וירטואלית” יש להגיש בכתב עד ה 20 בכל חודש. בקשות לביטול לאחר ה 20 בכל חודש, יכנסו לתוקף בחודש שלאחר מכן. 

9.5 במקרה של אי הגעה למפגש ששולם מראש, מפגש זה יחשב כקרדיט למפגשים עתידיים, בתנאי שניתנה הודעה מראש למנחה 12 שעות לפני תחילת המפגש. ניתן להשתמש בזכות הקרדיט רק במסגרת מנוי מלא (כרטיסיית מפגשים) ובהגבלה של עד 3 מפגשים בלבד. 

10. שירות לקוחות

ניתן ליצור עימנו קשר בכל נושא במייל liat@projecrpresent.com.

11. שונות

11.1 ל”שבט נשי” קיימת הזכות לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

11.2 במידה ומנחת מעגל נשים-חברות אונליין,  נאלצת לבטל מפגש שבועי, ינתן תאריך חלופי בהתאם ללוח הזמנים של המנחה.

11.3 הלקוחה מאשרת ומבינה כי מעגלי “שבט-נשי”  אינם קבוצות תמיכה או טיפול ואינם מחליפים בשום אופן ייעוץ ו/ או טיפול פסיכולוגי.

11.4 הלקוחה מודעת ומבינה שהאחריות על הצלחתה, או אי הצלחתה, ביצירת חברויות במעגל ובהתפתחות אישית חלה עליה בראש ובראשונה.

אני מצהיר/ה שקראתי את תנאי השימוש ואני מסכימ/ה להם.